työryhmä / crew

Director Jari Kykkänen has been working in television for the last 15 years as a director, editor and cameraman. From the very beginning he has been creating his own style of telling stories that relies mostly on rhythm; the combination of music and sounds, and images. He started photographing at the age of 12 and that established the base for a static style that almost completely disappeared during his years in television. Working with demanding timelimits, that style was replaced by effect-filled, fast paced editing. KOELSE is Jaris first independent documentary movie and right from the beginning its basic idea has been the visual style. Jari has also produced the film.

Ohjaaja Jari Kykkänen on toiminut tv-alalla viimeiset 15 vuotta ohjaajana, leikkaajana ja kuvaajana. Hän on uransa alusta asti luonut itselleen ominaista kerronnan tyyliä, joka nojaa suurimmaksi osaksi rytmiin. Musiikin ja äänimaailman sekä kuvavirran yhteispeliin. 12-vuotiaana alkanut valokuvausharrastus loi pohjan staattiselle ja pysähtyneelle tyylille joka katosi lähes täysin hänen työskennellessään television vaativien minuuttirajojen parissa ja tilalle tuli visuaalisten efektien täyttämä nopearytminen leikkaus. KOELSE on Jarin ensimmäinen omaehtoinen dokumenttielokuva ja sen kantavana ajatuksena on alusta lähtien ollut visuaalinen ilme. Jari on myös toiminut elokuvan tuottajana.

Freelance cinematographer Marko Luukkonen has been working in fiction and documentary films like Mistaken, Erikoisia tapauksia (Strange events), Unknown and Lilli. As well as classical film- and digi-o-graphy he is enthusiastic in experimental film making and ”new wave of visualisations” like mixing analog/chemical hand-developed film emulsion manipulation to todays digital techniques.

“Working in Koelse documentary film offered a interesting opportunity to step into the world of creative DIY-community that recycles and remakes electronics, teaches circuit bending on audiovisual hardware and does great installations, exhibitions and gigs.”

Freelance-elokuvaaja Marko Luukkonen on työskennellyt fiktio- ja dokumenttielokuvissa kuten Mistaken, Erikoisia tapauksia, Unknown ja Lilli. Hän on perinteisen filmikuvauksen ja digitaalisen elokuvauksen lisäksi kiinnostunut kokeilevasta elokuvasta ja “uuden aallon visualisoinnista”, kuten käsinkehitetyn ja -muokatun filmiemulsion ja digitaalitekniikan yhdistämisestä.

“Koelse-dokumentin parissa työskentely oli kiinnostava askel luovan “tee-se-itse”-yhteisön pariin, joka kierrättää ja uudelleenrakentaa elektroniikkaa, opettaa audiovisuaalisten laitteiden muokkausta omiin tarkoituksiinsa ja järjestää loistavia näyttelyitä, installaatioita sekä keikkoja.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s